Cursus grafische technieken

 

Docent :    Linda Arts


I

Tijd :         Vrijdagmiddag 14:00 - 17:00 uur

Kosten :    24 lessen € 468,--     (januari beginnen of voor half jaar inschrijven €260)

Locatie :    Goretti, Wilhelminapark 54, Tilburg

(deze cursus is momenteel vol ) De volgende cursus start oktober 2018 mogelijk zijn er dan weer plaatsen beschikbaar


II

Tijd:          Woensdagavond 19:30 - 22:00 uur

Kosten :   10 lessen € 260,--

Locatie :   Goretti, Wilhelminapark 54, Tilburg

Deze cursus start oktober 2018


Deze cursussen  zijn voor alle niveaus, ook cursisten die nog nooit met de grafische technieken hebben gewerkt kunnen deelnemen. In een volledig geoutilleerd atelier worden de cursisten individueel begeleid in het werken met inkten en drukpersen. Alle technieken in de verschillende hoogdruk- (lino, houtsnede) en diepdruktechnieken (etsen, droge naald) kunnen worden beoefend en uitgediept.

Cursisten die al (enige) ervaring hebben met grafische technieken, werken vanuit zelf gestelde opdrachten en met individuele begeleiding. Het procesmatig werken en de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van het beeld en de techniek, worden individueel besproken.


Download inschrijfformulier               :    inschrijf.vrijdag.docx

                                                                    inschrijf.woensdag.doc

Download Algemene Voorwaarden    :    Alg.voorw.cursus.doc


Neem voor vragen hier contact op met de docent